L’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya es constitueix l’any 2006 com a reflex de la necessitat d’establir ponts de col·laboració entre les diferents companyies de dansa catalanes, apropant les seves necessitats creatives i empresarials i per treballar per a un millor ecosistema per la dansa.

L’ACPDC treballa amb l’objectiu d’afavorir la difusió, la promoció i la potenciació de la dansa en general així com el desenvolupament de les activitats que puguin contribuir a la millora i professionalització del sector com són l’organització de cicles de formació, participació en fires i fòrums professionals, l’acte festiu de clausura de temporada i l’elaboració i seguiment d’estadístiques sectorials.

L’ACPDC està constituïda per 12 empreses de dansa catalanes.

 

La ACPDC se constituye en el año 2006 en respuesta a la necesidad de establecer puentes de colaboración entre las diferentes compañías de danza catalanas, acercando sus necesidades creativas y empresariales y para trabajar para un mejor ecosistema para la danza.

La ACPDC trabaja con el objetivo de favorecer la difusión, la promoción y la potenciación de la danza en general así como en el desarrollo de las actividades que ayuden a contribuir en la mejora y profesionalización del sector como pueden ser la organización de ciclos de formación, participación en ferias y forums profesionales, el acto festivo de clausura de temporada y la elaboración y seguimiento de estadísticas sectoriales.

La ACPDC está constituida por 12 empresas de danza catalanas.

The ACPDC was founded in 2006 as a response to the need of the community of dance companies in Catalonia for an organized structure from which to tackle common problems and present a united front; fostering collaboration at both artistic and political/empresarial levels and creating a better ecosystem for dance.

The ACPDC works to promote dance in general and is active in organizing professional courses, participating in debates and conventions, accumulating statistical data from within the sector as well as organising social events.

The ACPDC is currently formed by 12 dance companies.